Tarkastustilauslomake

 

Varmennustarkastus (VAT)
Kunnossapitotarkastus (KP)
Määräaikaistarkastus (MAT)
Kuntotutkimus (KT)
Lämpökuvaus (LK1)
Suojalaitteen koestus
Palonsyytutkinta
Turvatarkastus
20kV kytkinlaitoksen puhdistus (JT-imurointi)
Muu, mikä?


Kohde


Uudisrakennus
Muutos/Laajennus
Saneeraus
Olemassa oleva kiinteistö
Nimi tai kiinteistö
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tarkastuksen/tutkinnan kohde tai alue

 

Sähkölaitteiston luokka
Luokittelematon
1a
1b
2c
2d
3c


Sähkölaitteiston haltija (omistaja ja/tai vuokralainen)

Nimi
Yhteyshenkilö
Osoite
Puhelin
Sähköposti


Sähkölaitteiston rakentaja (Sähköurakoitsija)

Nimi
Sähkötöiden johtaja
Osoite
Puhelin
Sähköposti
KOT- tarkastuspäivämäärä
Suorittajan nimi/nimet
Projektinhoitaja
Puhelin


Laskutustiedot

Tilaus-, projekti- ja/tai työnumero
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti


Verkkoyhtiö

Verkkoyhtiö (esim. Vaasan Sähköverkko Oy)
Sähköliittymä
Pääsulakkeet


Ajankohta

Toivottu tarkastuksen/tutkinnan ajankohta


Lisätietoja

Lisätietoja (tarvittaessa)

Varmennustarkastuksessa on oltava seuraavat asiakirjat käytettävissä.
  • Käyttöönottotarkastuspöytäkirja mittaustuloksineen (oma kopio tarkastajalle)
  • Loppupiirustukset tai työpiirustuksien tarkekuvat
  • Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet kansiossa

Tarkastuksen tilaaja
Tilaajan sähköposti