Sähkölaitteiston tarkastukset


Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 45 § mukaan luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistoille on tehtävä varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Lisäksi käytössä oleville luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille on asuinrakennuksia lukuun ottamatta tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Suoritamme sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sähkölaitteistoluokissa 1 ja 2. Suoritamme tarkastuksia myös lääkintätilojen ja räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteistoille.

Kunnossapitotarkastus

Kunnossapitotarkastuksilla tarkoitetaan laitteiston haltijan säännöllisin väliajoin huolehtimia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiston kunnossapito ja turvallinen käyttö (SFS6000.6.5). Kunnossapitotarkastuksessa sähkölaitteistolle suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia, mittauksia, testauksia sekä koestuksia ja varmistetaan, että sähkölaitteisto on turvallinen ja toimii sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tarkastuksen tulokset kirjataan kunnossapitotarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuksen jälkeen haltija voi laatia suunnitelman mahdollisten sähkölaitteistossa havaittujen vikojen ja puutteiden korjauksista.

Lämpökuvaus

Sähkölaitteiston lämpökuvauksella voidaan havaita vikaantuneita liitoksia ja ennaltaehkäistä sähköpaloja. Sähkökomponenttien lämpötilat ovat sidoksissa niiden kuormitusvirtaan, joten kohonnut lämpötila ei välttämättä kerro juuri mitatun pisteen virhetoiminnasta. Lämpökuvien tulkinta vaatii ammattitaitoa ja siksi lämpökuvaajan tuleekin omata riittävä tietämys termodynamiikasta, säteilystä ja infrapunamittaustekniikasta.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus kannattaa teettää lämpökuvauksiin erikoistuneella yrityksellä, sillä lämpökuvien väärä tulkinta voi johtaa kohtuuttomiin korjauskustannuksiin. Olemme erikoistuneet sähkölaitteiston lämpökuvauksiin ja Iecon Oy on henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n auktorisoima LK1 lämpökuvausyritys.

tarkastustilauslomake

Lisätiedot:
Iecon Oy
Markus Saukko
Valtuutettu tarkastaja VTS 226
050 447 7790
markus.saukko@iecon.fi