VARMENNUSTARKASTUKSET

Suoritamme sähkölaitteistojen varmennustarkastukset luokan 1 sähkölaitteistoille.
Voit tilata varmennustarkastuksen täyttämällä tarkastustilauslomakkeen 
Palveluksessamme työskentelee Tukesin hyväksymä valtuutettu tarkastaja (VTS 226),
joka suorittaa meiltä tilatut varmennustarkastukset.  

Ennen varsinaista varmennustarkastustilaisuutta
Tarkastettavalle kohteelle tulee olla suoritettuna käyttöönottotarkastus.
Varmennustarkastusta varten tarvitaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja suoritetusta
tarkastuksesta ja mahdolliset poikkeamat standardeista. Poikkeamasta tulee olla
erillinen kirjallinen selvitys. Tarkastusta varten tulee olla mahdollisuus päästä
kaikkiin tarkastuksen kohteen tiloihin.

Varmennustarkastuksen jälkeen
Varmennustarkastus asiakirjoina tarkastaja luovuttaa sähkölaitteiston rakentajalle
ja sähkölaitteiston haltijalle sähkölaitteistoa koskevan tarkastustodistuksen ja
tarkastuskertomuksen. Lisäksi tarkastaja tekee ilmoituksen suoritetuista tarkastuksista
jakeluverkon haltijalle.

Säädösperusteet tarkastuksille
Sähköturvallisuuslain (410/1996:17§) mukaisesti: Ministeriö voi sähköturvallisuuden
varmistamiseksi määrätä, että sähkölaitteistolle on lisäksi suoritettava varmennustarkastus
ennen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai ministeriön määräämissä
tapauksissa tämän ajankohdan jälkeen.
1) luokan 1 sähkölaitteisto
a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa,
b) enintään 1 000 voltin nimellisjännitteistä sähkölaitteistoa liikerakennuksessa, julkisessa
rakennuksessa, teollisuusrakennuksessa tai maatalousrakennuksessa, joiden suojalaitteena
toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, sekä näihin rinnastettavan rakennelman
sähkölaitteistoa.