Sähköturvallisuuspalvelut


Sähkölaitteiston tarkastukset
Tarjoamme lakisääteisiä sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sähköurakoitsijoille ja sähkölaitteistojen haltijoille. Lisäksi tarjoamme sähkölaitteiston kunnossapitotarkastuksia ja suoritamme sähkölaitteiston lämpökuvauksia. Sähkölaitteiston tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset. Sähkölaitteiston lämpökuvaus on puolestaan erittäin hyödyllinen ennakoivan kunnossapidon väline.

Kaikki tarjoamamme tarkastuspalvelut sisältävät teknisen tarkastuksen lisäksi tarkastusraportin, johon on kirjattu yksityiskohtaisesti tarkastuksentulokset. Seuraamme sähköalan kehittymistä aktiivisesti ja hankimme käyttöömme aina uusimmat sähköalaa koskevat lait, asetukset,standardit, säädökset, ohjeet ja suositukset,jotta meillä on käytettävissämme uusin tieto ja voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli tarvitsette sähkölaitteiston tarkastuspalveluja, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Kaikki tarkastukset voitte tilata helposti täyttämällä kotisivuillamme olevan tarkastustilauslomakkeen.

Lisätiedot:
Iecon Oy
Markus Saukko
Valtuutettu tarkastaja VTS 226
050 447 7790
markus.saukko@iecon.fi

 

Tarkastuspalveluvalikoima


1. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastus

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistoille on tehtävä varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Lisäksi käytössä oleville luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille on asuinrakennuksia lukuun ottamatta tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. Varmennus- ja määräaikaistarkastuksia voi tehdä valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos.

Tarjoamme lakisääteisiä sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sähkölaitteistoluokissa 1 ja 2. Mikäli tarvitsette varmennus- tai määräaikaistarkastuspalvelua, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tilatkaa tarkastus helposti täyttämällä kotisivuillamme oleva tarkastustilauslomake.

 

2. Sähkölaitteiston lämpökuvaus

Sähkölaitteiston lämpökuvauksilla on mahdollista havaita vikaantuneita sähkölaitteiston osia. Huoltamalla vioittuneet sähkölaitteiston osat ajoissa, voidaan ennalta ehkäistä sähköpalon syntyminen. Sähkölaitteiston lämpökuvauksessa sähkölaitteiston kuormitustilan määrittäminen ja kuormitusvirtojen mittaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, koska sähkökomponenttien lämpötilat ovat sidoksissa niiden kuormitusvirtaan. Kohonnut lämpötila ei välttämättä kerro juuri mitatun pisteen virhetoiminnasta, vaan lämpötilan nousu voi johtua laitteiston jonkun muun osan viasta. Lämpökuvaajan tulee omata riittävä teoreettinen tietämys mm. termodynamiikasta, säteilystä ja infrapunamittaustekniikasta.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus kannattaa teettää lämpökuvauksiin perehtyneellä yrityksellä, sillä lämpökuvien väärä tulkinta voi johtaa kohtuuttomiin korjauskustannuksiin. Iecon Oy on sähkölaitteiston lämpökuvauksiin erikoistunut yritys ja olemme myös Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n auktorisoima LK1 lämpökuvausyritys. Mikäli etsitte asiantuntevaa lämpökuvausyritystä, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tilatkaa sähkölaitteiston lämpökuvaus täyttämällä kotisivuillamme oleva tarkastustilauslomake.

 

3. Sähkölaitteiston kunnossapitotarkastus

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan sähkölaitteiston haltija on vastuussa sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sen riittävästä kunnossapidosta. Sähkölaitteiston kunnossapitotarkastus on sähkölaitteiston haltijoille suunnattu tarkastuspalvelu, jonka avulla voidaan selvittää sähkölaitteiston nykytila ja laatia vaikkapa yksityiskohtainen sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.

Kunnossapitotarkastuksien avulla sähkölaitteiston haltija voi myös varmistua siitä, että sähkölaitteisto toimii vikatilanteissa vaatimusten mukaisesti. Aistinvaraisesti suoritettavaa kunnossapitotarkastusta täydennetään aina mittauksilla, testauksilla ja koestuksilla. Tarkastuksen tulokset kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, johon luetteloidaan myös kaikki sähkölaitteistoa koskevat viat, puutteet, vahingot, vaurioitumiset ja vaarallisessa kunnossa olevat sähkölaitteiston osat.

Meillä on käytössä laadukkaat mittalaitteet sekä tarkastustoimintaan koulutetut ammattitaitoiset sähkölaitteistotarkastajat. Hyödyntämällä tarkastuspalveluitamme varmistutte siitä, että sähkölaitteistonne toimivat oikein ja täyttävät sähköturvallisuusvaatimukset. Tyypillisiä tarkastuksia ovat erityyppiset sähköturvallisuustarkastukset, suurjännitelaitteistojen suojalaitteiden koestukset, kuntoarviotarkastukset sekä vaurio- ja vahinkotilanteiden jälkeiset tarkastukset. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kysykää lisää tarkastuspalveluistamme. Voitte tilata kunnossapitotarkastuksen täyttämällä kotisivuillamme oleva tarkastustilauslomakkeen.